Make your own free website on Tripod.com
RAIDA
GUMPERT SEGOVIA, Marķa (1893-1985?)
  1. ELISA
Maria Gumpert y Raida Maria Gumpert, Elisa Raida Gumpert y una amiga (Buenos Aires)


Maria Gumpert y Elisa Raida Gumpert y una amiga